středa 18. ledna 2017

Šrajtofla!

Je to svinsky špatné lidi, ale občas je nutné vzít trochu lovů a za ty love kůpit ne alkuhol, kurva, ale něco sinátorovi. Například hózny, když sa ty jeho jediné, co má, už rozpadají na sračky, nebo nové vložky do škrpálů, bo ty aktuální už só chlpkaté od plísně. To je jasné, že kupuji svinsky chytře! Žádné Lujs Vitón, kurva, nebo Hugo Bos, to je enem pro ty cajzlovské buziky jako! Pro tu nejepči hanácků módu chodím na špeciálni mistečko v srdci Holomůce, kde sa shromažďují veksláci a šmelináři různí a jako gut, no ne? Poslední kupováni sraček pro sinátora sa ale jakosik vymklo. Mosím vám o tom šecko řect.


Začalo to jedneho dne velikým békáním ze dvora. Vystrčila su kešeň z fenstru a venku sinátor a Jáj, maminko, maminko, stalo sa veliké neščestí!

A já Chuji jaké neščestí jako? Káju Gotů trefil šlak, kurva?

A hajzl Maminko, ne. Já su si vypral u pumpy svoju školní košuli, pověsil ju na šňůru, aby oschla, a hádej co sa stalo.

A já Nevim, dál.

A hajzl Verunina koza přeskočila plot a tu visící košulku mi zožrala, moju jedinů košuli, co bodu dělat, v čem půjdu do školi, ajajajaj, nebi mě, nebi mě!

A já ho rasila, bo su k němu skrz ten fenstr skočila, a Hajzle špatný! Copak kradu? Takovů krásnů košuli nechá zožrať! Asi tě zabiju! Ale pak mi došlo, že kdybych ho zabila, bolo by míň sociáních dávek, kurva, tož su ho nechala žit a Debílku, nedá sa nic dělať, pojedeme sehnať novů.

A darmožrůt Maminko, no jo, ale v čem já teď pojedu něco kupovať? To bolo to jediné, co su na sebe měl! Lidi zlatí, hned su si věděla rady, kurva. Hňápsla su pazóró do krabice s odpadkami, vytáhla starů igelitovů tašku s logem Peny márketu, udělala v ní mesrem otvory na sinátorovo hůlčičkovité horní končetiny a kefu a frk! Natáhla su mu to na tělo.

A hajzl Maminko, ježišikriste, to je hrozné, v tomtok nikam nemožu!

A já Ale možeš, dyť je to krása veliká! Vypadáš jak prvotřídní buzikový model támhle z Cajzbergu. To nevíš, že tamka sa normoš nosí podobné ošacení, kurva? Z igelitů, hajzlpapíru a použitých vložek třeba? Cajzli sů holt chuje. A šlo sa na autobus.

To víte. V holomůci bol debil v igelitce středem pozornosti, robky cizí si na něj okazovali, smáli sa, japoncké prcky si ho fotili na ty svoje debilní feletony, hajzl sa za mnó fort skovával a fňukal hambó a Maminko, taková ostuda, to nepřežiju, to nepřežiju!

A já toviže přežiješ. A nestyď sa, nejsi přecik sračka! Okaž všem, jak ti pod igelitem krásně tvrdnó zimó ty bradavky jako! A smála su sa a strčila zmrda před sebe a Lidi, podívajte, totok je můj sinátor debilní, řikněte mu, že mu to sluší! A šici sa smál a tleskali a sinátor békal hanbó a pak tam připrckal jakýsik idiot s kameró a nasměřoval tu sračku na nás a jáj! Sinátor sa objevil na obrovské placaté televizní bedně, co tamka visela na obchoďáku a jako gut, no ne?Pak jsme konečně k sinátorovo radosti došli k takuvé černé uličce nedaleko Dolního náměstí, kurva, a zapadli donitř. V té uličce je takové rejdiště somráků, veksláků, šlapajzen, paskund šelijakých a čorkařů a dá sa tama kůpit enem to nejlepči zbóži, kurva. Možná si vzpomínáte, že su v minulosti psala, jak su tamka kupovala debilovi nové hózny a jak to dopadlo, kurva. Pro mě samořejmě dobře, pro něj na guvno, ale to sem nepatřá. Sotva jsme boli na tomtok černém tržisku, tož sa hnedkaj kolem nás začali točit kupci a pani, pani, kupte piko, kupte piko! A jakásik ochechula dredatá Dobrý den, nepotřáte ledvinu nebo játra k transplantaci? A já enem nene, lidi, gut, totok nepotřám, sháním košuli pro tohotok degena a okázala su na sinátora. Debil bol vyklepaný jak piča, to víte. Šelijaké pedofilové tama na něj kůkali aji buzici a v mordách sa jich chtivo tetelila jazyčiska, chceli temu mojemu malému sráči vykuchat mrdadlami srací otvůrek.

Tož a pak najednó kókám a jáj, lidi! Vidím známého bílého cigána Káju Dezidéra a Dezidér Jáj, Milu, kurva! Co tadyk děláš?

A já Ále, sháním na debila nějaků kvalitní košuli. A co ty?

A Dezidér Já su bol pasákům prodať svoju vyženěnů svini dceru, viš? Poslední dobu mě dosrávala a už mě ani nebavilo prznit ju.

A Já Gut, dobře si zprasil, že jsi se jí zbavil! Kdyby tentok můj debil měl místo kokota piču, tož už dávno šlape asfalt na Ukrajině, kurva.

A Dezidér Jáj, Milu, my jsme si dycky rozuměli, viď! A objal mě a jako gut, no ne? Pak jsme sa rozlůčili, dali jazykového hudlana a šli každý za svým. V prostřed ulice je obchod takový a tama sa prodává kvalitní ošacení. Abych vám to vysvětlila jako. Když scípne fetka nebo bezdomovec, tož jeho kámoši z něho svlíknó šecky hadry a zanesó je pičusovi, kterému sa v Holomóckém podsvětí říká Hadrbaron. Hadrbaron ty hadry odkůpí, vypráská z nich haluzí blechy, roztřídí a pak je prodává dál ogárům a robám z lepči společnosti. Tož a právě Hadrbaron vlastní ten obchod v černé uličce.

Jak nás hadrbaron opatřil, tož hnedkaj Dobrý den, vašnostové, co si račte přát?

A já Potřám košuli na tohotok mamrda. Máš nějaků zachovalů?

A Hadrbaron Jo, kurva, to sa ví, a vytáhl z hromady svršků krásnů košulku s krajkovým límečkem, bola to krásná enem lehce zažlůtlá košula od kroja, sinátor sa na to sice tvářil jako na zjevení, ale na to su srala a Beru! V tomtok mi ostudu hajzl neudělá.

A Hadrbaron Gut, za dvě pětky je vaše!

A já Čupr gut a hňapu po kapsách a prohledávám sa a jáj, lidi! Moja šrajtofla bola v tahu! Hned mi došlo, co sa stalo. Ta svině dezidér, jak mě ošmatlal, tož využil příležitosti a tu moju šrajtofličku s lovískami krásnými mi čornul. To víte. Zaburácala su, čopla sinátora pod krčiskem a Jáj, hajzle, totok je tvoja vina! Kdyby sis nenechal zožrat kozó košuli, tak jsme semka nemoseli ject a já bych nebola bez šrajtofle. Doklady v hajzlu, starého výplata v hajzlu. Si synem smrti, kurva!

A už su zvedla nohu od stola, že hajzla dudatečně potratím jako, ale Hadrbaron najednó Vážená, nechcu sa do teho jakosik vměšovať, kurva, ale mám lepči nápad. Ať ten váš ogárek malý ščipne někde nějaků novů peněženku a je to.

A mně sa ten nápad líbil a Tož gut, chuji, ušetřím ťa. Požádala su Hadrbarona, aby nám tu krásnů košilelu pohlídal, že bodeme hnedkaj zpět a vydala sa s hajzlem zpátky na náměstí. Ona vám je tama dycky veliká spósta různých chujů lovatých, kurva, dokonce aji na cajzle tama občas natrefíte a jako gut, no ne? Rozhlížala su sa a vytipovala su si takovů svalnatů gorilu vylebanů v bombrovi a kanadách, kterému vykukovala šrajtofla ze zadního kapsiska u hózen.Čopl su darmožrůta za vytahaný boltec a Hajzle, teď sa okáže, esik je v tobě kus řádného hanáckého ogára nebo enem guvna. Tamtoho svalovca před námi hezky očoruješ, jasné?

A sinátor si klekl na zem a Maminko, prosím tě, já nechcu být zloděj, nechcu vstůpit na tu dráhu zločinu! Já tu tvoju ztracenů peněženku poctivo odpracuji!

A já Guvno, debilku, guvno! Eslik sa okamžitě nepochlapíš a neobereš teho degena, tož nedožiješ zitřejšího rána jako.

A chuj sa rozbrečel a pokýval kefó a vyrazil na svoju první čorku v životě.

Sledovala su ho a jak su ho sledovala, tož su měla pazóry v kapsách, kurva. A jak su je tamka měla, tož su si najednó v levém kapsisku nahmatala loch. Jáj, lidi! V tu chvilu mi to došlo. Dezidér mě neokradl. Ona ta moja šrajtofla normoš tím lochem propadla do nohávu od tepláků a zvostala dole v místě, kde bol noháv narvatý do holiny. Normoš sa mi udělalo teplo u srdíčka a bola su ščastná a jáj! Když je člověk šťastný, tak má chuť dělat šelijaké dobré skutky...

Sinátor bol už v tu chvilu za svalnató goriló a sahal na jeho šrajtoflu a už ji bral opatrně do pazóry a já v tu chvílu Jáj, pozor, zloděj, zloděj!

A gorila svalnatá sa otočila, opatřila sinátora mého zakrslého a Ty hajzle jeden! Tak ty mě chceš okrásť, kurva? A vytáhla teleskopák a začala debílka rasiť a nadávala mu do igelitových buziků a socek a když bol sinátor nehybný, tož ho poflusala a šla za mnó a Diky, pičo, tadyk máš a vrazila mi do ruky stovsona, kurva.

Když sa sinátor zobral, došli jsme zpátky k Hadrbaronovi a Hadrbaron Omlůvám sa, trvalo vám to svinsky dlůho, košula je v tahu, před chvílí su ju prodal jakésik dylině, co potřála hadr na podlahu. Tož co sa dalo dělat. Šli jsme domů a sinátor békal a Maminko, já věděl, že to nedopadne dobře, ajajajaj.

A já mu okázala toho stovsona a Tož jak sa to vezme, víš? Tož to vidíte, šickno dopadlo dobře. Gorila nebola okradena, já su nebola okradena, Hadrbaron měl kšeft, Dezidér prodal dceru svoju, enem ten můj debilek šecko zesral a asik zvostane natrvalo chodit v igelitové tašce, kurva. On je tak blbý až je mi ho někdy líto.Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuju za komentář, ty moje hodné podsvinčátko!