úterý 9. února 2016

Čára

My robky a ogáři z Horky nad Moravó jsme svinsky kulturni svině, kurva. Mame šelijaké igelitentní kratochvíle a metody na zabijání teho času. Například svinsky rádi skáčeme přes panáky. To sa seberó šecki karamádi, kurva, venku před hospó sa udělá dlůhá řada panáků, nalije sa do nich rumajzl a pak sa člojek rozeběhne a skočí a kolik panáků přeskočí, tak tolik jich može vyglgať a ten zbytek de do dalšiho kola. Šici sa ve skákání střídají a ten, co vydrži posledni stát na kytárách, je vítěz, a ostatni mosí šecken ten alkehol zacvakať, kurva. Tož ale nejoblibenějši zdejši zábava je čára. Mosim vám řect, jak su si ju posledně zahrála a co z teho vzniklo.
Teho dna su ráno fstala, vyštrachala sa z pelóchu zablešeného, vypráskala si z chlupů u piči šecky štěnice a ostatní hmyz a řikla su si, že podu k jednotě očekovať kontiky, eslik tama zasik nenaházali nějaké ty krabice s prošlými pišingrami a prošlé saláme, kurva, to máte dycky hrumadu žrádla zadarmiko a jako gut, no ne?

Tož su sa tedyk navlékla do svátečni teplákové sůpravy, čopla dvě síťovky a vyrazila k jednotě. Měla su štěstí, bo kontik před jednotó bol skutečně masivně napráskaný šelijakými prošlými sračkami. Trochu su zalitovala, že su sebó nevzala sinátora, protože tim bych si svinsky ušetřila prácu. Normoš bych ho jako vždycky prskla donitř a on by to tama pěkně vytřidil a našel pro svoju hodnů mamičku to nejlepči prošlé žrádlo. Tož ale pozdě temu bychovi chlpatému kokot honit. Opřela su sa o kontik, zabéčila, převrátila ho a vysypala šecken jeho obsah na zem.

Jáj, lidi, kurva! Tam vám bolo tolik krásných věcí, že kdybyste to viděli, tož byste zfleku zesrali! Nejvic tam bolo prošlých knedliků hůskových, vite, takových těch polotovarů. Většina z nich bola okůsaná potkanami, ale nevadi. Ty nejlepči kusy su napráskala do síťovek. Pak tama bola úplná hrumada salámů lovičáků. Sicek boli potažené plísní, že to vypadalo vypadalo jako obří jehnědy, ale nevadi, to sa doma ořeže a darmožrůti si kvalitně počvachtají, kurva. Lovičáky su takyk zkonfiskovala, pak k temu dodala pár brambor nahnilých, jeden květák, co vypadal, jako dyby ho už nědo dřív zožral a nakunec takovů ani ne moc nafůknutů plechovku s lančmítem.

Spokojeně su si ty dvě síťovky nadraté žrádlem hodila na řbet, vyrazila k domovu a jak tak du, kurva, tož vidím, že na návsi stojí Megera Patočková s Magdó Chvatónovó, a cosik tama rychtují. Dopetala su k nim a hnetkaj su pochopila. Ty dvě vypasené hanácké kurvy hrály čáru!

Deset metrů před sebó mněly v zemi vyrytů dlůhů lajnu a házali k ní šrajtofle. Vite, u nás v Horce to hrajeme jinak než jinde ve světě. U nás se neházá enem tak mincami. U nás sa házá rovnó celými šrajtoflami, aby ta hra mněla svinsky veliké grády, kurva!Jáj, kurva Milu, zabékali robky hlaholivo, sotva mě opatřily.

Já kůknula na čáru a tama asik tak tucet peněženek. Kde ste zaly toliko šrajtoflí, kurva? zabékala su.

A Megera Patočková Milu, ty Almaro s kolosální sicnó, sme skrátka svinsky šikovné samice a víme, jak sa zaopatřiť!

A já kůkala dál na ty krásné šrajtofle a v mordě sa mi sbíhaly sliny jak staré šlapce na mladého čuráčka a Kurva, já si s vama zahraju.

A Magda Chvatónová A máš šrajtoflu?

A já Nemám, ale mám tytok dvě tašky plné vysoce kvalitního žrádla.

Tož robky to očekovaly a řekly, že tedyk možu hrát čáru s těmi taškami. Dohrály svoju partiu a pak sme začaly společnů hru. Nejdřív hodila šrajtoflu Magda, pak Megera a nakonec já su já roztočila nad kefó první síťovku se žrádlem a hodila ju na čáru.

Ale bolo to na piču. Jak mám masivní svaly, tož su do teho dala příliš mnoho síly a síťovka letila až kamsik do piči. Nejblíž k čáře ležela šrajtofla Megery Patočkové. Megera jásala, došla pro síťovku, zobrala obě dvě šrajtofle, bolo to šecko její.

Tož hrajeme dál, kurva? Zabékala su?

A Megera Tož bať, kurva!

Tentukrát su házela první já a dala do teho enem trošilinku síly, aby to nedopadlo jako předtím. Taška mrdla o zem asik pět metrů za čáró. Pak hodila Magda šrajtofli, Megera tu moju první síťovku, ale bolo to na piču, nejblíž čáře ležela Magdina šrajtofla. Šecko to tedyk bolo Magdino, kurva.

Tož Milu, asik si fpiči, co? Už nemáš nic dalšího do hry, řehotaly sa robky jedna přes druhó.

To mě dosralo a zabékala su Kurva! Počkejte tadyk, enem si dondu domů pro pár fantů, a bodeme pokračovať.

Vrátila su sa do našeho baráčiska a kůkala, co by sa nejlip hodilo na hraní čáry. Nejvíc čupr bola mikrovlnka, křeslo, sinátorovo kakvárium, kurva, rychlovarná konvica, starého brašna s nářadím, ždimačka a tchynina pixla s lékami. Šecko su to naložila na tragač, vrátila sa s tím na náves a začala veliká hazardní sranica.

Tož ale bolo to na piču. Ať su čopla do pazóry cokoli, šecko to letělo až kamsik do ryti a většinó sa to navíc rozflákalo úplně na sračky. Su skrátka jedna z nejsilnějších robek z Moravy. Šecko co su přivezla skončilo u Magdy a Megery.

Už su začínala byt svinsky zůfalá a přemýšlala, jak to udělat, abych to šecko zasik vyhrála zpátky. Pak mě napadlo, že bych možná doma ještě cosik vyštrachala a že by to nemosilo byt celé ztracené. Znovu su sa odesrala k domovu a kůkám a ještě televize bola čupr gut, tu su prve nechala kde bola, je to přeci jenom náš nejvzácnější rodinný poklad, kurva. A jak tak na ni kůkám, tož najednó po schodách sestupují sinátor a paprika.

A paprika povídá Mamo, co sa to tadyk děje?

A sinátor Maminečko moje hodná, kam zmizelo moje kakvárium s rybičkami?

Ogárci a robky! Hned su věděla, co zprasečím. Vsadím do hry ty moje degeny mongoloidní! Třeba sa mi s nimi ještě podaří všecko zvrátit v můj prospěch, kurva. Čopla su je, svázala je šňůrami na prádlo, každému do mordy strčila žerikovo tenisák uslintané a vezla je na náves.Cestó su jim vysvětlovala Darmožrůti, závisí na vás štěsti naší rodiny! Hraju s Megeró Patočkovó a Magdó Chvatónovó čáru a už su teho svinsky moc prohrála, teď to mosím vyhrát zpátky.

A oba dvaja mongoloidi začali huhlat vyděšeně přes ty tenisáky, ale já na to srala a Nebojte sa, mám to promyšlané. Bodu s vámi házat jak s čamrdami, kurva, mosíte přistát přesně na čáru. Nebode to úplně jednoduché, mosíte za letu kormidlovať ušadlami jako letadlo těmi srágorami vzadu u ocasu.

Když Megera a Magda opatřily, co vezu, začaly sa lochčit a Milu, kurva, tosme nečekaly! To sa pomnějeme, mladé mesko a stará zkušená vojna! Bodeme mnět hezký večer.

A já Tož deme na to. A čopla su nejdřív za fůsy svázaného starého a začala s ním rotovať jako primabalerína. Sterému při tem vyletil z mordy tenisák a Mamo, prosimtě, nedělej, neeeee! Ale bolo mu to prd platné. Hodila su s ním, ale ten pičus uplně zapomněl kormidlovat ušadlami nebo co, přeletěl čáru a ještě asik tři metry brůsil holó prdelí škvárovó cestu a békal jako kdyby nevimco.

Pak Magda Hodila moju ždimačku, Megera mikrovlnku a šecko bolo Magdy. To už su sa začala lehce potit nervozitó. Čopla su sinátora a Hajzle, šecko je teď na tobě! Eslik sa to zesere, tož sicek možeš být v klidu, bo tě už ani nebodu mocť zrasiť, ale nedovedeš si představiť, co s těmi čubkami vypasenými zažiješ!

A sinátor huhlal, tož su ho čopla za páčo a za kule, rozhůpala a prsk, hajzl letěl na čáru. Čuňa sa mu zapíchla do škváry enem půl metru od tej lajny v zemi, tož su si řikla, čupr gut, to dám, hajzl dobře kormidloval, za odměnu dostane na večeřu dvojitů dávku pomyjí. Pak hodila Megera starého brašnu s nářadím, ta pleskla sinátorovi na břicho, tož gut. Pak sa to ale zesralo. Magda čopla za kuliska mojeho starého, kterého vyhrála před deseti vteřinami a mrd! Hodila ho tak šikovně, že to sinátora odfóklo až někam do piči.

Sinátor bol Magdy. Jáj! Nedalo sa nic nic dělat, víc už su riskovať nechtěla.

Řikla su Končim hru, robky, dobře tu mou veteš užijte, já sa jdu domu ožrať. 

A starý, bo neměl ten tenisák Mamo, Ježšikriste, přecik nás nenecháš napospas Magdě Chvatónové!

A já Tož hra je hra. Třeba vás někdy zasik vyhraju zpátky.

Rozlůčila su sa s Megeró i Magdó, odprcala domů a ožrala sa jak zákon páně káže.

Druhého dne ráno buchot na dveřiska, tož jdu odevřít a tama benga v čele s Marcelem, moji kamarádskó švestkó, co mně má ráda, bo jí občas nechávám sáhnót v hospě na cecky.

A Marcel povídá Milu, kurva, vedu Ti ty tvoje chuje nečisté, starého papriku i sinátora.

A já Jak to, kurva? Dyť ty teď patřijó Magdě.

A Marcel Guvno Milu, Guvno. Magda Chvatónová a Megera Patočková sů v lochu, viš, včera ráno sa kůsek od Zvole, jak je taková ta smrtonosná zatáčka, vybóral autobus s cajzlovskými důchodcami. Šici do jedneho mrtví. Než sme tama stačili s kumpánami doject, už nás stačily předběhnót Patočková s Chvatónovó. Vlezly, svině záludné, do teho autobusu a obraly nebožtíky o šrajtofle. Naštěstí je u teho ale viděla tvoja sůsedka Veruna a napráskala je, bo na ni už žádná šrajtofla nezvostala. Tož teď só obě dvě v diře na lotry a půjdó na nějaký čas do chládku.

Převzala su svoje darmožrůty, podepsala takový nějaký cár papíru a gut. Sinátor dostal dvojitů porci pomyjí, že včera dobře dopadl, ale starého su za to jeho bebilní kormidlování ušadlami zrasila svinsky nohó od stola.

Hajzle mám tedyk doma a sů opět moji, dokunce na to mám protokol. Vidite, člojek si často přinde k bohatství a anik nemosí hrát tu čáru, kurva. Lidi moji zlatí, serte na hazard a raději kraďte, to máte lepči, ale nebuďte piče jako Magda a Megera, choďte krásť enem v noci, aby vás neviděl hajný, kurva!

Tož tak!


Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuju za komentář, ty moje hodné podsvinčátko!